Info Panel
1000

Stowarzyszenie im. Carla Heinricha von Heineken e.V.

Celem założonego w 2016 roku Stowarzyszenia im. Carla Heinricha von Heineken jest zajmowanie się życiem i twórczością założyciela nowoczesnej nauki o grafice (Kupferstichkunde). Nawiązując do napisanej podczas uchodźctwa w Altdöbern …

Read More →
1001

Carl Heinrich von Heineken (1707-1791) – Pochodzenie i lata drezdeńskie

Carl Heinrich von Heineken został ochrzczony 24-go grudnia 1707 roku w Lubece (Lübeck). Pochodził z artystycznie uzdolnionej rodziny. Jego ojciec Paul Heineken był malarzem portretów, matka Catharina Elisabeth, ur. Oesterreich …

Read More →
1002

Carl Heinrich von Heineken w Altdöbern

W 1742 roku Heineken poślubił jedyną córkę elektorskiego dworskiego mistrza kuchennego (Hofküchenmeister) Johanna Jacoba Nöllera. Z Friederiką Magdaleną Heineken miał troje dzieci. Carolina Henrietta zmarła w wieku 21 lat 10-go …

Read More →
1003

Carl Heinrich von Heineken, jako właściciel majątku ziemskiego na Dolnych Łużycach

Dzięki intensywnej gospodarce rolnej i założeniu manufaktur Heineken przemienił Altdöbern we wzorowy majątek ziemski. Największe zmiany na jego ziemiach i w samej miejscowości zaszły w latach poprzedzających Wojnę Siedmioletnią. Obok …

Read More →
1004

Pisma Carla Heinricha von Heineken

Heineken publikował przede wszystkim teksty z zakresu historii sztuki, ale także gospodarcze, polityczne, naukowe oraz filozoficzne traktaty. Do jego pierwszych publikacji należał „Dionysius Longin vom Erhabenen“ (1737), powstały we wczesnych …

Read More →
1005

Carl Heinrich von Heineken w świecie uczonych

Heineken pracowicie pielęgnował korespondencję. Bardzo długi kontakt listowny łączył go z paryskim handlarzem grafik i znawcą sztuki Pierre-Jeanem Mariette. Obaj koneserzy wymieniali się spostrzeżeniami, co do atrybucji i jakości malarstwa …

Read More →
1006

Carl Heinrich von Heineken jako handlarz dziełami sztuki i kolekcjoner

Za życia Heinekena zaledwie niewielu wiedziało, że intendant sztuki saskiego pierwszego ministra oraz króla Polski był nie tylko uczonym historii sztuki i pisarzem, ale rownież handlarzem dzieł sztuki. Heineken pielęgnował …

Read More →
1007

Heinrich Graf von Brühl (1700 – 1763)

Decydującą osobowością w życiu Carla Heinricha von Heinekena był saski pierwszy minister (Premierminister) Heinrich Graf von Brühl. Pod panowaniem Augusta III., króla Polski i wielkiego księcia Litwy, Brühl miał wielki …

Read More →
1008

Folder

Download folderu Altdöbern

Read More →
1009

Dom Heinekena w Dreźnie

W Dreźnie Heineken mieszkał ze swoją rodziną w domu przy Taschenberg, a więc blisko centrum i blisko swoich pracodawców. Jego dom znajdował się po południowej stronie Zwingeru i przylegał do …

Read More →
1010

Majątek ziemski Bollensdorf

Cały majątek Altdöbern przeszedł po śmierci Heinekena w 1791 roku na własność jego syna Carla Friedricha, który jednak z powodów gospodarczych już w 1797 roku musiał go sprzedać. Przyczyną było …

Read More →
1011

Potomkowie

Królewsko-Polski Kamerdyner (Königlich-Polnische Kammerherr) Carl Friedrich von Heineken [syn Carla Heinricha von Heineken] ożenił się po raz pierwszy z Anną Ernestine von Tümpling. Małżeństwo zostało zawarte 30-go września 1777 roku …

Read More →